Med dagens teknik kan vi lösa många av era mjukvaruproblem via fjärrsupport

Vi kopplar enkelt upp oss till din dator via Internet.

TeamViewer är det verktyg vi använder när vi kopplar upp oss mot din dator.

Jag är införstådd med att när jag kopplar upp mig mot DOFF Data AB,

kommer jag debiteras för den tid som jag får hjälp.

Debitering sker med 200 kr + moms per påbörjad kvart.

(För avtalskunder gäller avtalad timdebitering)