Vi strävar alltid efter att erbjuda kundanpassade lösningar till en prisvärd kostnad. Genom åren har vi haft många kunder i vitt skilda branscher, Vi strävar alltid efter snabb bra service och en god kundrelation. Noga utvalda komponenter, god kunskap och erfarenhet garanterar driftssäkra datorsystem. Felsökning/reparation av datorsystem ombesörjs av oss på plats ute hos kund eller i våra lokaler i Nybro.

Företaget PO:s Ljud & Bild startades 1982 av Per-Olof Johansson och har drivits på fritidsbasis fram till 1995, därefter med en heltidsanställd fram till hösten 1997. P.g.a. ökad efterfrågan flyttades rörelsen till bättre belägna lokaler. I samband med detta ombildades bolaget till DOFF Data AB, samt utökade personalstyrkan till två personer.

I dag drivs företaget av Daniel Egertz
Personalstyrkan består i dag av 6 st anställda.