IT-säkerhet är oerhört viktigt när du ska skydda dina data, tillgångar och ditt varumärke. All data måste vara tillgänglig och lätt kunna användas samtidigt som inre och yttre hot förhindras.

Vi på DOFF Data AB kan hjälpa dig att identifiera och skydda företagets viktiga information från interna och externa hot. Vi hjälper er med allt från datasäkerhet i fysisk form som, nätverkssäkerhet, backupsäkerhet, klientsäkerhet, serversäkerhet mm.

Kontakta oss om du vill ha råd, eller om du önskar att en av våra rådgivare kommer ut till Ert företag.