Fjärrsupport

Ladda ner fjärrsupport för Windows

Du ska köra filen som laddas ner.
Jag är införstådd med att när jag kopplar upp mig mot DOFF Data AB, kommer jag debiteras för den tid som jag får hjälp.
Debitering sker med 200 kr + moms per påbörjad kvart. (För avtalskunder gäller avtalad timdebitering)

Fjärrsupport för Mac