Serviceavtal

Vi kan hjälpa dig och ditt företag med allt inom IT, Tele och Larm. Alla behöver mer eller mindre hjälp i den snåriga IT-djungeln.

Låt oss ta hand om driften så får du mer tid åt din verksamhet. Innebörden av att ha ett serviceavtal med oss är ett förmånligt sätt för företag att få garanterad service vid eventuella driftstopp. Med serviceavtal utförs även periodiska kontroller av IT-miljön hos Er i förebyggande syfte mot störning i er IT-miljö.

I hårdvaruväg kan vi leverera allt från servrar, klient datorer, skrivare och brandväggar. Med hög kompetens och servicekänsla så vill vi bli din partner.

Vi tror att kontroller och underhåll av datorer endast sker i mån av tid, och tid är ju ofta en bristvara på många företag. Samtidigt blir fler helt beroende av att datorn fungerar för att kunna utföra sitt arbete. Oplanerade stopp och krånglande utrustning blir dyrbart för företaget. Låt därför oss på DOFF Data AB ta hand om driften åt er.

Serviceavtal innebär att vi kommer till ditt företag varje månad för att kontrollera, serva och underhålla dina datorer och din utrustning. Vid våra besök kontrollerar vi bl.a. backuprutiner, virusskydd, hårddiskutrymme och uppdateringar.

Vi tillhandahåller totala lösningar för alla typer av företag.
Nätverkslösningar, ominstallationer, support & service är några av de uppgifter vi handskas med dagligen ute hos företagen.

Hör av dig till oss på telefon eller skicka ett mail till så berättar vi mer.